IceSickle (Slovak)

From IcehouseOrg
Jump to: navigation, search
IceSickle
Dan Isaac
IceSickle je hra, v ktorej získavate figúrky ich preskakovaním inými figúrkami
Hráči: 2
Icehouse stohy: 1
Iná výbava: Volcano board
Príprava: 30 sekúnd
Trvanie hry: 5 minút
Komplexnosť pravidiel: malá
Strategická hĺbka: stredná
Náhodnosť: žiadna
Mechaniky:
Téma: Abstract
BGG odkaz: 33234

IceSickle, marťanská figúrková hra, v ktorej získavate figúrky ich preskakovaním inými figúrkami.

Krátke pravidlá

Striedajte sa v pokladaní figúriek na prázdne políka hracieho plánu. Potom striedavo skáte figúrkami, i už vodorovne alebo šikmo a najmenej cez jednu inú figúrku na voľné políko. Každá figúrka môže skákať ponad poet políok, rovný jej potu friek. Odstráňte preskoené figúrky a zrátajte ich frky. Pokraujte, pokiaľ už nie je možné skákať. Novú hru zaína iný hrá ako predchádzajúcu.

Plné pravidlá

Dohodnite sa, kto zane prvé kolo fázy kladenia figúrok. Druhý hrá zane ako prvý vo fáze skákania.

Fáza 1 — Kladenie

Striedajte sa v pokladaní pyramíd z hromady na prázdne políka hracieho plánu. Po uložení všetkých figúrok pokraujte fázou skákania.

Fáza 2 — Skákanie

Možné skoky v IceSickle

Striedavo používajte povolený skok, ktorým získate aspoň jednu figúrku. Ak hrá nemôže spraviť vo svojom ťahu povolený skok, hra koní. Spoítajte body a ďalšiu hru zaína druhý hrá pokladaním figúrok. Každý hrá si spoíta frky na figúrkach, ktoré zajal a poznaí si skóre. Potom odstráňte všetky zostávajúce figúrky z hracieho plánu a zahrajte si druhú hru, v ktorej bude zaínať s pokladaním figúrok druhý hrá. Zrátajte skóre z oboch hier; hrá s najvyšším celkovým skóre vyhráva.

Definícia skoku

Skok sa skladá z nasledujúcich krokov:

  1. Vyberte si figúrku na hracom pláne.
  2. Posuňte ju priamou líniou (buď vodorovne alebo šikmo) ponad (najviac) toľko políok, koľko je jej poet friek a na nasledujúcom políku (ktoré musí byť voľné!) pristaňte
    • malé figúrky môžu skákať len ponad jedno políko (a na druhom pristáť),
    • stredné figúrky môžu skákať ponad jedno alebo dve políka
    • veľké figúrky môžu skákať ponad jedno, dve alebo tri políka
  3. odstráňte všetky figúrky, ponad ktoré sa poas pohybu skákalo (sú zajaté) a postavte ich pred hráa, ktorý ponad ne skákal.

Originál

Externé odkazy