Stack Control (Polish)

From IcehouseOrg
Jump to: navigation, search
Stack Control
Zaprojektował Robert Dudley
Gra strategiczna, gracze budują wieże z unikalnych elementów.
:Players Players: 2 - 5
:Time Length: Medium?
:Complexity Complexity: reguły proste
Trios per color: 5
Number of colors: 5
Pyramid trios:
Monochr. stashes: 5
Five-color sets: 5
- - - - - - Other equipment - - - - - -
szachownica
Setup time: 3 minuty
Playing time: 20 minut
"minut" is not declared as a valid unit of measurement for this property.
- 30 minut
"minut" is not declared as a valid unit of measurement for this property.
Strategy depth: skomplikowana strategia
Random chance: minimalna losowość
Game mechanics: przemieszczanie stosów, eliminacja elementów przeciwnika
Theme: temat abstrakcyjny
BGG Link: 73111
Status: complete? (v1.0), Year released: 2987

Stack Control — abstrakcyjna gra planszowa z rodziny gier piramidkowych dla 2-5 graczy. Zadaniem graczy jest naprzemienne przemieszczanie piramidek po szachownicy, tak aby w efekcie przeciwnik nie miał możliwości ruchu. Grę stworzył Robert Dudley.

Cel

Gracze naprzemiennie przemieszczają na planszy stosy piramidek według określonych reguł. Gracz, który nie będzie miał możliwości ruchu, przegrywa.

Potrzebne elementy

Rozstawienie początkowe

Z puli piramidek wybiera się pięć drzew (duża piramidka, na niej średnia, a na szczycie mała) w kolorach odpowiadających pięciu kolorom użytym w grze. Każdy z graczy wybiera sobie jedno drzewo, natomiast pozostałe (przy mniejszej ilości graczy) nie biorą udziału w grze. Pozostałe piramidki umieszcza się w worku. Wyłoniony zostaje pierwszy gracz.

Rozstawianie planszy

W swojej turze każdy gracz wyciąga z torby po jednej piramidce każdego rozmiaru i ustawia pionowo na planszy. Piramidki można kłaść na każdym niezajętym polu, które nie jest narożnikiem szachownicy. Kiedy wszystkie pola poza narożnymi są już zajęte, kolejny gracz nie dokłada już piramidek, tylko wykonuje swój pierwszy ruch zgodnie z regułami gry.

Zaawansowane rozstawienie planszy

Gracze zamiast losowo wybierać piramidki z torby otrzymują wszystkie piramidki w swoim kolorze, oraz możliwie po równo piramidek w kolorach neutralnych. W każdej turze gracz nadal dokłada na planszę trzy piramidki o różnych rozmiarach (w dowolnej kombinacji posiadanych kolorów).

Zasady

Przemieszczanie stosów

Stos składa się z jednej lub wielu piramidek znajdujących się na jednym polu planszy. Cały stos może przemieścić się o dokładnie taką ilość pól, jaka jest wskazywana przez ilość kropek na piramidce na szczycie stosu. Stosy mogą przemieszczać się po planszy w linii prostej pionowo, poziomo lub ukośnie. Dozwolony jest tylko taki ruch stosu, który kończy się na polu zajmowanym przez inny stos.

W każdej turze gracz przemieszcza jeden ze stosów na szczyt innego stosu znajdującego się na planszy. Gracze mogą przemieszczać dowolny stos. Nie ma znaczenia, co znajduje się na polach pomiędzy wybranym stosem, a jego miejscem docelowym.

Gracze rozgrywają swoje tury tak długo, aż nie będzie możliwy żaden legalny ruch.

Eliminacja

Jeżeli w dowolnym momencie gry w stosie znajdują się trzy piramidki tego samego rozmiaru, wyjmowane są one ze stosu i usuwane z gry. Układ pozostałych piramidek w stosie nie zmienia się.

Koniec gry

Jeżeli w trakcie gry wyeliminowane zostają wszystkie piramidki danego gracza, zostaje on wyeliminowany z rozgrywki. Jeśli tym sposobem w grze zostaje tylko jeden gracz, wygrywa. W przeciwnym wypadku, jeżeli wyczerpały się możliwe ruchy, a w rozgrywce pozostało więcej graczy, należy ustalić który gracz kontroluje które stosy. Stos kontrolowany przez gracza to taki, który po zakończeniu gry posiada na szczycie piramidkę w kolorze odpowiadającym kolorowi danego gracza. Po zsumowaniu punktów (wszystkich kropek) w stosach kontrolowanych przez graczy, ten z największa ilością punktów wygrywa.

Jeżeli pod koniec gry żaden ze stosów nie jest kontrolowany przez graczy biorących udział w grze, ze wszystkich stosów usuwa się najwyższą piramidkę i ponownie rozpatruje przynależność do graczy.

Zobacz też

Stack Control (j.angielski)

Linki zewnętrzne