Treehouse pravidla (Slovak)

From IcehouseOrg
Jump to: navigation, search

Treehouse - slovenské pravidlá

Výbava

Všetko čo potrebujete k hre, je sada - Treehouse. (Môžete tiež hrať s akýmkoľvek komínkom stohovateľných - kusov Icehouse a štandardnou 6-stranovou kockou.) Kompletné sety Treehouse sú dostupné u - Looney Labs v 2 farebných schémach, Dúhové a Xeno.

Príprava

Každý dostane Strom:Strom

Každý hráč dostane trojicu pyramíd, ktorá začína v klasickej formácii "Stromu".
Ako vidíte, Strom pozostáva z malej pyramídy na strednej a na veľkej pyramíde.

Toto je Dom:Dom


Jedna extra trojica je položená doprostred stola, pričom malá pyramída stojí a stredná a veľká pyramída ležia na protiľahlých stranách malej pyramídy, smerujúc od seba, ako je to na obrázku hore.

Cieľ

Cieľom hry je usporiadať vašu trojicu pyramíd tak, aby ich pozície zodpovedali aktuálnemu usporiadaniu Domu.
Víťazstvo!

Kto začína?

Ktokoľvek drží práve kocku!

Ako hrať

Každá trojica stojí na vlastnej línii 1-3 priľahlých miest. Všetky línie hráčov sú paralelné. Pyramídy môžu vždy smerovať iba hore, doprava alebo doľava a môžu sa stohovať, iba ak stoja. Pri úkone "Hop" alebo "Dig" môžu byť pyramídy postavené medzi ostatné, alebo na koniec línie; po tejto akcii uzavrite v línii všetky medzery.

Prebiehajúca hra


Možné akcie

Počas svojho ťahu hádže hráč šesťstrannou kockou. Ak môže danú akciu vykonať na svojej trojici, musí. Ak nie, môže vykonať akciu na Dome. Ak nemôže spraviť nič, hádže znovu.

TIP
TIP – Zvaľte akúkoľvek svoju stojacu pyramídu alebo stoh. Zvalený stoh sa rozdelí a všetky jeho časti budú smerovať jedným smerom. (Môžete zvaliť iba celý stoh – nemôžete zvaliť napríklad iba jeho najvrchnejšiu časť.)
SWAP
SWAP – Zameňte dve pyramídy, čím im vymeníte pozície. Ich smerovanie sa mení iba vtedy, ak vstupujú do stohu. (Áno, môžu byť zamenené aj dve pyramídy v jednom stohu.)
HOP
HOP – Akákoľvek stojaca pyramída vyskočí a pristane na akomkoľvek mieste v línii (na inú pyramídu, medzi dvoma inými pyramídami alebo na niektorom konci vašej línie). Ak pristane na inej pyramíde, táto vstane tiež. (Ak skákajúca pyramída nebola navrchu, všetko, čo je na nej, sa s ňou zvezie a skáču spoločne.)
DIG
DIG – Ležiaca pyramída sa podkope a vynorí ako stojaca na akomkoľvek mieste v línii v smere, ktorým ukazovala (pod inou pyramídou, medzi pyramídami alebo na konci línie). Postavte všetko, pod čím sa vynorila.AIM – Zmeňte orientáciu samostatnej pyramídy na ležiacu a smerujúcu vľavo/vpravo, alebo stojacu.WILD – Vyberte si akúkoľvek z predchádzajúcich akcií a aplikujte ju na vašu trojicu alebo na Dom.

Poznámky

Žiadne vynechávanie: Nemôžete vynechať svoj ťah (aj keď vám padne WILD), ak je nejaká možnosť daného pohybu, ktorú môžete využiť na vašu trojicu. Ak nemôžete spraviť nič, máte možnosť použiť vašu akciu na Dom, ale ak chcete, môžete túto akciu vynechať. Skok a pristátie na tom istom mieste sa považuje za vynechanie ťahu a nie je prípustný.

Víťazstvo: Akonáhle vaša trojica presne súhlasí s rozložením Domu, vyhrávate! Môžete totiž vyhrať aj vtedy, ak nie ste na ťahu. Ak sa to podarí dvom ľuďom naraz, víťazstvo je prisúdené tomu, kto bol práve na ťahu, pri ktorom vzniklo víťazstvo.

Časté chyby:

  • Nemôžete skákať na mieste.
  • Nemôžete skákať s ležiacou pyramídou.
  • Nemôžete sa podkopať so stojacou pyramídou.
  • Nemôžete sa podkopať vzad.
  • Nemôžete zhodiť časť stohu.
  • Nemôžete meniť protihráčove trojice.
  • Nemôžete vynechať svoj ťah, ak ste schopní vykonať akciu na vašej trojici.