Treehouse (Polish)

From IcehouseOrg
Jump to: navigation, search
Treehouse
Andrew Looney
Gra oparta na kostce Treehouse
:Players Players: 2 - 4
:Time Length: Fast?
:Complexity Complexity: reguły proste
Trios per color: 1
Number of colors: 1
Pyramid trios:
Monochr. stashes: 1
Five-color sets: 1
- - - - - - Other equipment - - - - - -
kostka Treehouse (w zestawie)
Setup time: 1 minuta
Playing time: 3 minuty
"minuty" is not declared as a valid unit of measurement for this property.
- 10 minut
"minut" is not declared as a valid unit of measurement for this property.
Strategy depth: nieskomplikowana strategia
Random chance: duża losowość
Game mechanics: rzuty kością, dopasowanie do wzorca
Theme: Fluxx
BGG Link: 21955
Status: Complete (v1.0), Year released: 2006
opublikowano w marcu 2006

Treehouse — zaprojektowana przez Andy'ego Looney gra piramidkowa, którą można rozgrywać przy użyciu jednego zestawu Treehouse. Od 2006 roku gra jest sprzedawana jako samodzielny produkt poprzez dołączenie zasad gry oraz specjalnej kostki do każdego zestawu.

Cel

Gracze wykorzystując ruchy wskazane przez kostkę zmieniają położenie swoich piramidek, aby ich wzajemne ułożenie odpowiadało układowi prezentowanemu na środku stołu (układ docelowy).

Potrzebne elementy

Rozstawienie początkowe

Każdy gracz dostaje trzy piramidki jednakowego koloru lecz różnych rozmiarów i ustawia przed sobą drzewo. Na środku stołu rozstawia się trzy piramidki jednakowego koloru. Mała stojąca pionowo i dwie pozostałe leżące, skierowane na zewnątrz.
setup

Zasady

Gracz w swojej turze rzuca kostką. W zależności od wyniku wykonuje wskazaną akcję.
Jeżeli danej akcji nie można wykonać na swoich piramidkach (np. nie można przewrócić żadnej piramidki, gdyż już wszystkie leżą) gracz może wykonać tę akcję na układzie docelowym, jeżeli zrezygnuje, jego tura się kończy.
Jeżeli danej akcji nie można wykonać na swoich piramidkach, ani na piramidkach układu docelowego, gracz wykonuje ponowny rzut kostką.

Akcje

  • TIP - przewrócenie (w prawo lub w lewo) stosu lub pionowo stojącej piramidki. Gracz wybiera jeden stos lub piramidkę i przewraca w prawo lub w lewo. Przewrocony stos rozpada się na leżące obok siebie piramidki.

      tip

  • HOP - dowolnie wybrana piramidka stojąca pionowo przeskakuje w inne miejsce. Może wylądować na skraju rządku piramidek, pomiędzy piramidkami lub na innej piramidce. Jeżeli piramidka ląduje na piramidce, która leży na boku, ta leżąca najpierw ustawia się pionowo. Podczas jeżeli podczas skoku na piramidce były inne, przemieszczają się również.

      hop

  • SWAP - wybieramy dwie piramidki i zamieniamy miejscami, nie zmieniając ich orientacji. Wyjątkiem jest przenoszenie leżącej piramidki do stosu, kiedy aby pasowała do stosu należy ją obrócić do pozycji pionowej.

      swap

  • AIM - wybrana pojedyncza piramidka zmienia orientacje (dostępne są trzy orientacje: leżenie w lewo, stanie pionowo i leżenie w prawo)

      aim

  • DIG - leżąca piramidka 'przekopuje' się pod stołem, aby pionowo wyjść w dowolnym miejscu w rządku, na jego krańcu, pomiędzy piramidkami, lub też pod piramidką tworząc w ten sposób stos. Piramidka może też pionowo wykopać się w tym samym miejscu, w którym stała.

      dig

  • WILD - gracz wybiera i wykonuje dowolna akcję z pozostałych

Koniec gry

W momencie, gdy jeden z graczy posiada piramidki w takim samym układzie jak piramidki układu docelowego, wygrywa.

Uwaga: Wszystkie rządki piramidek powinny być ustawiane na stole równolegle do układu docelowego, aby stwierdzenie zgodności było łatwo zauważalne.

Zobacz też

Treehouse (j.angielski)

Linki zewnętrzne

  • Wideo wprowadzenie oraz przykładowa rozgrywka w serwisie You Tube