Pikemen (Polish)

From IcehouseOrg
Jump to: navigation, search
Pikemen
Zaprojektował Jacob Davenport
Pikemen game
Broń swoje jednostki przed szarżującymi pikinierami!
:Players Players: 2 - 4
:Time Length: Medium?
:Complexity Complexity: reguły proste
Trios per color: 0
Number of colors: 1 kolor dla gracza
Pyramid trios:
Monochr. stashes: 1 kolor dla gracza
Five-color sets: 0
- - - - - - Other equipment - - - - - -
szachownica
Setup time: 2 minuty
Playing time: 15 minut
"minut" is not declared as a valid unit of measurement for this property.
- 20 minut
"minut" is not declared as a valid unit of measurement for this property.
Strategy depth: średnia strategia
Random chance: brak losowości
Game mechanics: eliminacja elementów przeciwnika
Theme: pikinierzy
BGG Link: 20269
Status: complete? (v1.0), Year released: 2987

Pikemen (Pikinierzy) — abstrakcyjna gra planszowa dla 2-4 graczy, z rodziny gier piramidkowych. Akcja rozgrywa się na tradycyjnej szachownicy. Autorem gry jest Jacob Davenport.

Cel

Gracze przemieszczają swoje piramidki (pikinierów) po planszy ruchami odpowiednimi dla szachowej królowej. Zbite piramidki przeciwnika gromadzone są jako punkty zwycięstwa.

Potrzebne elementy

Rozstawienie początkowe

Dla dwóch graczy rozstawia się na planszy po pięć piramidek każdego rozmiaru w obu kolorach.
Dla trzech graczy rozstawia się na planszy po cztery piramidki każdego rozmiaru w trzech kolorach.
Dla czterech graczy rozstawia się na planszy po trzy piramidki każdego rozmiaru w czterech kolorach.
Na początku gry wszystkie piramidki ustawione są pionowo.

Pikemen setup.png

Zasady

Najwyższy gracz rozpoczyna rozgrywkę. Kolejni gracze wykonują akcje zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.

Ruch

Gracz w swoim ruchu może zmienić orientację swojej piramidki tak, aby leżała (pozycja ofensywna) na planszy równolegle do jednej z krawędzi planszy (kierunki N, S, W, E), ukośnie (NW, NE, SW, SE) lub stała pionowo na swojej podstawie (pozycja obronna).
Jeżeli piramidka leży na planszy (jeden z ośmiu kierunków) gracz może najpierw przesunąć piramidę o dowolną ilość wolnych pól w kierunku wskazywanym przez nią, a dopiero potem zmienić jej orientację.

Bicie

Jeżeli piramidka leżąc na planszy wskazuje kierunek, gdzie znajduje się leżąca piramidka przeciwnika, można wykonać bicie. W tym celu należy przemieścić piramidkę w kierunku przez nią wskazywanym aż do pola, na którym znajduje się piramida przeciwnika. Zbita piramida zostaje zdjęta z planszy jako trofeum, a jej kropki liczą się do sumy zdobytych punktów zwycięstwa. Również po wykonaniu bicia można zmienić orientację.
Jeżeli piramidka przeciwnika znajduje się w pozycji obronnej, zbicie jej jest możliwe pod warunkiem, że piramidka atakująca jest od niej większa.
Nie można zbijać własnych piramid.

Koniec gry

Gracz, który zdobędzie piramidki z łączną sumą 12 kropek wygrywa. W celu wydłużenia rozgrywki przed rozpoczęciem można ustalić większą wartość.

Strategie

  • Piramidka największa nie może być zbita, jeśli znajduje się w pozycji obronnej.
  • Po przemieszczeniu piramidki na pole, które jest atakowane przez pikiniera przeciwnika zmiana pozycji na obronną często jest rozsądnym posunięciem.
  • Po przemieszczeniu piramidki na pole, które nie jest atakowane pozostanie w pozycji ofensywnej może dać pewną przewagę.
  • Nawet najmniejsze piramidki mogą być użyteczne podczas unieruchamiania tych największych przeciwnika. Jeżeli przeciwnik zmieni pozycję swojej piramidy na ofensywna, ta natychmiast będzie mogła być zbita.

Zobacz też

Pikemen (j.angielski)

Linki zewnętrzne

Featured in Playing with Pyramids
Gnostica · Martian Chess · RAMbots · Pikemen
Volcano · Zagami · Zendo · Martian Backgammon
IceTowers · Icehouse · Thin Ice · Homeworlds