Martian Coasters (Polish)

From IcehouseOrg
Jump to: navigation, search
Martian Coasters
Andrew Looney
Gra rozgrywająca się na podkładkach Martian Coasters
:Players Players: 2 - 6
:Time Length: Fast?
:Complexity Complexity: reguły proste
Trios per color: 1
Number of colors: 1 na gracza
Pyramid trios:
Monochr. stashes: 1 na gracza
Five-color sets: 1
- - - - - - Other equipment - - - - - -
podkładki Martian Coasters
Setup time: 1 minuta
Playing time: 5 minut
"minut" is not declared as a valid unit of measurement for this property.
- 10 minut
"minut" is not declared as a valid unit of measurement for this property.
Strategy depth: średnio-skomplikowana strategia
Random chance: średnia losowość
Game mechanics: podkładki, rzuty kością
Theme: Martian
BGG Link: 25423
Status: Complete (v1.0), Year released: 2006

Martian Coasters - abstrakcyjna gra planszowa dla 2-4 graczy wykorzystująca jeden zestaw Treehouse oraz zestaw podkładek Martian Coasters. Wykorzystując rzuty kostką gracze przemieszczają swoje piramidki oraz podkładki.

Cel

Przy użyciu punktów ruchu oraz akcji wyrzuconych na kostce Treehouse gracze starają się zbudować ze swoich piramidek gniazdo na środku podkładki w takim samym kolorze.

Potrzebne elementy

Rozstawienie początkowe

Cztery podkładki ustawiamy w kwadrat tak, aby każda była zwrócona swoim narożnikiem zaznaczonym kropka do środka kwadratu.
Przygotowujemy zestawy składające się z trzech piramidek (małej, średniej i dużej) w jednakowym kolorze dla każdego gracza.
Rozstawiamy piramidki graczy na podkładkach zgodnie z następującymi regułami:

4 graczy

Na środku każdej podkładki ustawiamy drzewo składające się z piramidek w trzech różnych kolorach, różnych też od koloru podkładki.

3 graczy

Średnie piramidki układamy w stos, który stanie na środku podstawki w kolorze, którego nie używa żaden z graczy. W celu wyrównania szans piramidka gracza rozpoczynającego powinna być na dnie stosu, kolejnego w środku i ostatniego na szczycie.
Na środkach pozostałych podkładek układamy stosy składające się z dużych (niżej) i małych (wyżej) piramidek, przy czym zarówno kolor podkładki, dużej piramidki, jak i małej, powinny być różne.

2 graczy

Średnie piramidki graczy ustawiamy na środkach podkładek przeciwnika. Na środkach pozostałych dwóch podkładek ustawiamy stosy składające sie z piramidki dużej i małej, jednak w różnych kolorach.

Zasady

W swojej turze gracz wykonuje rzut kostką Treehouse oraz tradycyjną. Kostka Treehouse wskazuje jaką gracz może wykonać akcję, natomiast kostka tradycyjna iloma punktami ruchu dysponuje. Korzystanie z akcji nie jest obowiązkowe. Akcję można wykonać przed ruchem piramidkami, pomiędzy poszczególnymi ruchami piramidek lub tez na końcu tury.

Ruch

Piramidki można przemieszczać pomiędzy polami tylko zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki na podkładkach.
Przesunięcie piramidki o jedno pole kosztuje tyle, ile kropek znajduje się na jednej ściance piramidki (np. średnia piramidka zużywa dwa punkty podczas ruchu o jedno pole).
Piramidka może przemieszczać się na inne pola, jeżeli stoi samotnie lub znajduje się na szczycie stosu.
Piramidka, która znajduje się w stosie, ale nie na jego szczycie może wykonać jeden ruch przenoszący ją na szczyt. Kosztuje to 3, 2 lub jeden punkt ruchu zależnie od jej wielkości.
Punkty ruchu mogą zostać dowolnie rozdysponowane pomiędzy piramidkami gracza.
Niewykorzystane punkty ruchu przepadają na koniec tury.

Akcje

  • TIP - (Totally Increase Points!) Niezależnie od wyniku rzutu kostką gracz w tej turze dysponuje siedmioma punktami ruchu.
  • HOP - Gracz może przesunąć jedną podkładkę w inne miejsce, obrócić ją o 90°, 180°, 270° lub wykonać obie te czynności naraz.
  • SWAP - Gracz może zamienić dwie podkładki miejscami (nie zmieniając ich orientacji).
  • AIM - Gracz może obrócić dowolną ilość podkładek o 90°, 180° lub 270°.
  • DIG - Gracz może przemieścić piramidkę ze stosu na szczyt tego samego stosu. Akcję tę można wykonać dla jednej, dwóch lub trzech swoich piramidek.
  • WILD - gracz wybiera i wykonuje dowolna akcję z pozostałych

Koniec gry

Gracz, który na końcu swojej tury zbuduje ze swoich piramidek gniazdo na środku swojej podkładki, wygrywa. Gniazdo może znajdować się na innych piramidkach oraz inne piramidki mogą znajdować się na gnieździe.

Zark City game
Zielony wygrał przez utworzenie ze swoich piramid gniazda, na środku zielonej podkładki.


Podczas przemieszczania podkładek należy pamiętać, aby każda stykała się z pozostałymi przynajmniej jedną krawędzią.

Grając zestawem Xeno należy patrzeć nie na kolory pól podkładki, lecz na kolory strzałek.

Zobacz też

Martian Coasters (j.angielski)

Linki zewnętrzne